Mažeikių lopšelis-darželis
Mažeikių lopšelis-darželis

KONTAKTAI
Apie įstaigą    I   Ką mes veikiame   I  Bendruomenė    I   Tėveliams    I    Naujienos   I   Galerija   I   Kontaktai
P. Cvirkos g. 40, LT-89233, Mažeikiai
Tel./fax. (8443)75450
El.paštas:  delfinas@meganet.lt

Finansinės ataskaitos    I   Biudžeto ataskaitos
NAUJIENOS

Tradicinė šeimos dienos šventė ,,Augsiu sveikas, kaip ridikas"


Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės pasiūlymas švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną išradingai sudomino Mažeikių lopšelio-darželio ,,Delfinas"  bendruomenę. Šiai progai ugdymo(si) savaitė pavadinta ,,Mano gimtinė, mano mieli nameliai". Darželio erdvėse vaikai aplankė reprodukcijų parodą  ,,Lietuva". Grupėse kūrė įvairius Lietuvos bei Mažeikių miesto ateities statinius, demonstravo Lietuvos valstybės simbolius, kūrė siužetinius žaidimus. Kad ugdytiniai įgytų įvairesnių žinių apie šią Lietuvai įžymią datą pasikvietėme Mažeikių muziejaus darbuotoją  Jūratę Miliauskaitę, kuri skaidrių pagalba supažindino  su 1918 m. vasario 16 d.  Lietuvos Nepriklausomybės Aktu, jo rengėjais. Kartu apžiūrinėjome, aiškinomės  Lietuvos valstybės simbolių prasmę, ant rankų iškėlėme muziejaus Trispalvę, sugiedojome tautinę giesmę ir baigėme šventę linksma lietuvių liaudies žaidimų pyne.

Per Valentino dieną, paskatinti projekto rengėjų ,,Apkabinkime Žemę", kūrėme įvairias kompozicijas ir mokėme ugdytinius įprasminti ir pagerbti Žemę. Juk esame Gamtosauginių mokyklų programos dalyviai todėl dalyvauti tokio pobūdžio akcijose - įstaigos prioritetas. Kvietėme visą bendruomenę , svečius įprasminti šią akciją ir apkabinti draugą, savo miestą, šalį, Žemę, dalintis savo meile, saugoti save ir Žemę.

Lopšelio-darželio ,,Delfinas" direktorė Laima Žiubikienė

--------------------------------------------------------------------------

Spalvotas ir tyras vaiko pasaulis

Vaikystė yra gražiausias ir dažnai geriausias žmogaus gyvenimo laikotarpis. Ji kupina emocijų, ieškojimų ir atradimų, neužmirštamų minučių ir įspūdžių.

Vaikų vaizduotė ir fantazija labai laki. Tikiu tuo, kad mokslininkai yra atskleidę, vaikų žaidimuose glūdi teatrinis instinktas. Mano ugdytiniai  jau ankstyvojoje vaikystėje vaidina viską, ką pamato savo aplinkoje. Vaikų vaidybinę veiklą sieju su žaidimu, pagrindine vaidybos forma. Ugdymas drama kiekviename amžiaus tarpsnyje yra skirtingas. Vaidyba ir kūryba, neatsiejama nuo pažintinės, komunikacinės ir meninės veiklos. Ji padeda susipažinti su aplinka, lavina erdvės pajautimą, bendravimą.

       Mano prioritetiniai dalykai: vaikų kūrybiškumas, kūrybinė vaizduotė ugdanti vaikų gebėjimą reikšti savo kūrybines galias. Šiandieną nėra tiek vertinamos žinios, kiek kūrybiškumas, gebėjimas komunikuoti ir tinkamai socializuotis visuomenėje. Pasinaudodama individualiu  darbu su vaiku, padedu vaikui pažinti savo sugebėjimus ir juos ugdytis.

Savo veikloje taikau dramatizacijos elementus, vaidybinius žaidimus, vaidinamas pasakas, pačių vaikų sukurtas pasakas, improvizacijas. O, kad žaistų pasaką pirmiausia ją  vaikas turi pamilti. Labai svarbu, kad pasaka patiktų, kad būtų suprantamas turinys, įdomus tokio amžiaus vaikams. Ji mums padeda atskleisti, kad šalia gėrio yra ir blogis, šalia džiaugsmo - skausmas ar liūdesys. Per pasakas siekiu, kad vaikai išmoktų teisingumo, užuojautos, gerumo, drąsos, sumanumo, gebėtų susidraugauti, atsiprašyti, tobulėtų vaikų kalbos įgūdžiai, pasitikėtų savimi. Žaidžiant pasakas, padedu atsiskleisti vaikų individualumui, tobulinu vaikų kalbos ir komunikavimo įgūdžius, ugdomės pasitikėjimo savimi savybes, diskutuojame apie dorovines vertybes, kartu sprendžiame vaikų dvasines ir emocines problemas.      
       Ruošiantis susidraugauti su pasaka, reikia paruošti scenografiją, dekoracijas, pasirūpinti ir lėlėmis, apranga. Didieji  mano pagalbininkai yra tėveliai. Vaidiname su jų pasiūtomis pirštininėmis lazdelinėmis, pirštukinėmis, siluetinėmis lėlėmis.
Su vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikais kartu kuriame siužetus, kuriuos išgyvename, mėgdžiojame garsus, judesius. Naudoju žaislų teatrą, paveikslėlių teatrą, flaneleografą,  prijuostės  bei šešėlių teatrą. Jį esu pamėgusi žaisti  per Adventą, tamsiausiu metų laikotarpiu. Vaidinant naudojame vaikų sukurtus lipdinius, lankstinius, natūralias, linksmas daržoves, vaisius bei kitokius  sukurtus personažus iš gamtinės medžiagos.
       
Būdami aktoriukais vaikai tampa komunikabilesni, išraiškingesni, drąsesni, savarankiškesni. Juk taip svarbu laiku pastebėti vaiko talentą ir išskirtinius gebėjimus, laiku nukreipti tinkama linkme. Džiugu, kad daugelis mano buvusių ugdytinių ir toliau tęsia teatrinę veiklą įvairiuose kolektyvuose. Pasinaudodama individualiu darbu su vaiku, padedu pažinti jam savo sugebėjimus ir juos ugdytis. Juk vienas gali gerai groti smuiku, kitas būti geras sportininkas, dailininkas, aktorius ar plaukikas.

Savirefleksija, mano potyriai.

       Teatrinę veiklą labai mėgstu pati, nekantriai laukiu tokių valandėlių. Kurdama, fantazuodama su vaikais išgyvenu pačias maloniausias akimirkas. Po spektaklio, nesvarbu kur ir kam jį vaidintume aš visada stengiuosi pristatyti savo mažuosius aktoriukus žiūrovams, paminėdama vaiko vardą ir pavardę, vaidmenį. Tuo metu reikia pamatyti vaiko akis, kupinas pasididžiavimo, pasitikėjimo, laimės. Tą patį jaučiu ne tik aš, bet ir mano ugdytiniai, esami ir buvę. Susitikusi juos, visada paklausiu, kas labiausiai išliko atmintyje iš vaikystės prisiminimų darželyje. Daugelis jų prisimena mūsų vaidintas, kurtas pasakas, kartu išgyventas scenas.
       Todėl per individualų darbą ir pagalbą vaikui  skatinu žengti pirmuosius savarankiškumo žingsnius: pačius apsirengti, nusirengti, vesti teptuku  liniją ar kirpti juostelę ar figūrą. Atrodo tie veiksmai, tokia smulkmena, bet tai yra mūsų maži žingsneliai pažinimo link. Individualiai stebėdama, būdama šalia vaiko padrąsinu savarankiškumui, kryptingai veiklai ir kokybiškam rezultatui. Individualus ir taiklus vaiko rezultato įvertinimas padeda man, nes matau jo pastangas, darbų seką ir išgyvenimus.
       Vienas iš  svarbiausių mano darbo savitumų - lavinti vaikų vaizduotę, išmokyti susikaupti, atsipalaiduoti, ugdyti meninę kalbą ir komunikaciją.
,,Pelėdžiukų" grupės tėvų atsiliepimai ir pamąstymai.
"Mūsų įdėmus žvilgsnis visą laikotarpį fiksavo trupančius gyvenimo kadrus, sakydamas: mes to niekada nepamiršime. Prisiminimus apie darželį papildys aibė nuotraukų, video įrašų iš vaikučių gyvenimo kasdienybės ir švenčių. Tačiau kiekvieno žmogaus atmintis - stebuklingas fotoaparatas, kurio "nufotografuotiems" vaizdams negresia nei prasta kokybė, nei blogas apšvietimas, nei kiti techniniai dalykai. Nėra tų žodžių, kuriuos norėtųsi išsakyti išsiskiriant. Manome, kad tiktų tik pora žodžių, jog tai buvo - MEILĖS ir KŪRYBOS NAMAI. Čia mūsų dukra jautėsi laiminga ir laukiama.
Aušrinės mama, 2009 m.

Branginu tėvų padėką:
"Už įžvelgtą vaiko individualybę,
Už išugdytą mąstymą, jausmus ir valią,
Už požiūrį į gėrį ir blogį, tiesos ir grožio siekimą,
Už sudarytas sąlygas jaustis saugiam, laisvam, mylimam ir reikalingam,
Už tai, kad čia kiekvienas pasijuto gabus ir unikalus.
Už paprasčiausiai spalvingą ir tyrą pasaulį."

,,Pelėdžiukų" grupės tėvai, 2012 m.
Direktorės pavaduotojos Ievos Rimkienės pamąstymai apie auklėtoją ekspertę Reginą Kulbickienę.
        Jau 26-erius  metus Regina Kulbickienė kiekvieną dieną praveria darželio ,,Delfinas" ,,,Pelėdžiukų" grupės duris. Ją visada pasitinka mažylių akys: smalsios, klausinėjančios, švytinčios, prašančios pagalbos, skatinančios ir kviečiančios ieškoti ir kurti. Auklėtoja dega žingeidumu ir apmąstymais, ko reikia, kad vaikai čia, darželyje, jaustųsi laimingi, kad kiekvieno vaiko dienos, palytėtos auklėtojos dėmesiu, meile ir šiluma, vestų juos kūrybos takeliu, kad kiekviena diena būtų jautriai ir džiugiai išgyventa.
       Visi kūrybinės raiškos renginiai ar ugdymosi valandėlės - tarsi jos darbo patirties veidrodis: jis parodo, kaip keičiasi auklėtojos naujai išjaustas požiūris į vaiką, į jį supančią nuolat atnaujinamą edukacinę aplinką, į tai, ką ji daro ir tuo tiki pati, kokios jos profesinės vertybės. Tėvų, kolegų atsiliepimai ir padėkos, nuotraukos, vaizdajuostės, DVD diskai, - juose sudėta visa tai, kaip teka vaikų gyvenimas ,,Pelėdžiukų" grupėje.
       Auklėtoja Regina Kulbickienė ieško kuo įvairesnių kelių į jai patikėtų mažylių širdeles ir protus. Reginos sumanymus padeda įgyvendinti ugdytinių tėvai. Visi kartu patiria sėkmės ir džiaugsmo akimirkas. Pedagogės kiekviena paaukota darbo diena dovanoja vaikams daug laimingų valandų.
Auklėtoja ekspertė Regina Kulbickienė bendruomenėje aktyvi asmenine pozicija, drąsa priimant sprendimus ir reiškiant savo nuomonę, profesinę kompetenciją. Tiesus, šiltas bendravimas - tai bruožai, kuriais ji pelno savo ugdytinių ir tėvų pripažinimą.

--------------------------------------------------------------------------

Rūpinamės mažo žmogaus sveikata

Mažeikių lopšelio-darželio ,,Delfinas" prioritetas -  ugdyti vaikų sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius, siekti, kad formuotųsi teigiama nuostata kiekvienam į savo sveikatą.
Sveikas vaikas - tai visų tėvų svajonė ir pedagogų tikslas.  Ar jis toks užaugs priklauso nuo suaugusiųjų. Pasak  tėvų, su vaiku auklėtojai praleidžia daugiau laiko, rodo pavyzdį, perteikia žinias, gebėjimus ir įpročius.
Vaiko organizmą labai stipriai veikia jam skiepijamas gyvenimo būdas bei aplinka, kurioje auga. Judėjimo stoka, televizija, kompiuteriai, užteršta aplinka lemia nevisavertį vystymąsi ir augimą. Didelį vaidmenį tinkamai vaiko raidai turi ir tėvų įtaka bei pagalba. Todėl tėvai šiais Vaikų sveikatos  ir Šeimos metais turi kuo artimiau bendradarbiauti su ugdytojais, vieni kitiems padėti.  Siekiant turėti gerą sveikatą, reikia ją ugdyti nuosekliai ir sistemingai, pasitelkti tinkamas priemones.
Mes, pedagogai, tikime, kad   bendradarbiaujant su šeima, žingsnis po žingsnio vaikas įgys vis daugiau žinių apie savo sveikatą, vidinę sielos ramybę ir asmenybės darnų santykį  su supančia aplinka,  asmens higieną, suderintą mitybą, fizinį aktyvumą ir  reguliarų miegą. Laikui bėgant, vaikai patys išmoksta saugoti sveikatą, supranta ją silpninančių veiksnių žalą, suvokia, kaip teisingai elgtis.
Darželis ir mokykla rūpinasi, kad vaikai pakankamai judėtų ir rūpintųsi savo  tinkamu fiziniu vystymusi bei sveikata. Jau įsibėgėja darželyje Vaikų sveikatos ir Šeimos 2014-ųjų metų renginiai. Sausio pabaigoje susitikome su Pavasario pagrindinės mokyklos ekologų būrelio (mokytoja Vida Juodeikienė) nariais:  6a klasės mokinėmis  Kleinauskaitė  Monika,   Idzelytė  Greta, Jasaitė Karolina, Nicytė Aidena,  Šarpnickaitė Rugilė ir 5b klasės mokine Stepanovaitė Kornelija.
Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams buvo organizuota edukacinė valandėlė ,,Būk sveikas." Visiems patiko kontaktiniai žaidimai susipažinimui, emociniam intelektui stiprinti. Jie skatino mokines  užmegzti ryšį su priešmokyklinukais, išgyventi draugystės jausmą. Pralinksmino mankšta ir  judrieji žaidimai, kurie padėjo atpalaiduoti raumenis ir sukaupti mintis. Po smagios mankštos  mažiesiems draugams pateiktos  vaizdinės užduotys apie daržo gėrybes. Ugdytiniai mokėsi jas  atpažinti, pavadinti  ir papasakoti, kaip jos vartojamos  maistui. Pabaigti užduotis ir daugiau sužinoti  apie daržovių naudą žmogaus organizmui pasiūlyta vaikams kartu su šeimos nariais. Daug teigiamų emocijų sukėlė didaktinis žaidimas ,,Mišrainės puodas". Pasak vaikų, tokią  gardžią, kvapnią ir sveikuolišką mišrainę geba pagaminti tik močiutės. Darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogės  parengė viktoriną ,,Būk sveikas ir protingas." Klausimyne buvo pateiktos skirtingos užduotys priešmokyklinukams ir mokiniams. Reikėjo gerai pasukti galveles, atsiminti, ką žino apie sveiko maisto paruošimą, daržoves, vaisius, uogas. 
Vieni žaidimai ir užduotys skatino konkuravimą, varžymąsi, mokė siekti tikslo, aiškiai ir drąsiai reikšti mintis ar ramiai susitaikyti su pralaimėjimu. Kiti - mokė bendradarbiauti ir veikti, vadovaujant mokinių komandai, ugdė gebėjimą laikytis žaidimo taisyklių, savikontrolės.     Pasidžiaugėme, kad jaunosios ekologės turi bendravimo įgūdžių, geba nuosekliai, pedagogiškai vadovauti.
Pabaigoje pasikeitėme sveikuoliškomis dovanėlėmis ir numatėme bendradarbiaudami siekti, kad sveika gyvensena taptų gyvenimo norma.

Mažeikių savivaldybės lopšelio-darželio ,,Delfinas" auklėtoja kūno kultūrai Stanislava Pundziuvienė


--------------------------------------------------------------------------

PARTNERYSTĖS SU TĖVAIS PROJEKTAS ,,AUKLĖTOJAS DVIEM VALANDOMS"
       Projektas vykdomas jau 14-uosius metus.
       Darbe ir gyvenime vadovaujuosi principu viskas, kas daroma, daroma vaiko labui. Neįsivaizduoju darželio veiklos be tėvų. Čia vaikai praleidžia didžiąją dalį dienos. Mano nuomone, tėvai turi žinoti, matyti kuo gyvena jų atžalos, kokie pasiekimai bei ugdymo(si) problemos.
       Pirmomis dienomis, pradėjus lankyti darželį, kviečiu tėvus apžiūrėti grupę, paaiškinu tėvams grupės ugdymosi prioritetus, darželio taisykles ir kaip organizuojamas gyvenimas grupėje.
Vienas iš būdų, kaip įtraukiu tėvus į vaikų ugdymą darželyje, jau nuo 1999 m. spalio mėn. vykdau projektą ,, Auklėtojas dviems valandoms".
     Projekto idėja gimė paskatinta jaunesniosios dukros Dovilės. Ji ateidama į mano grupę ir matydama, kaip bendrauju su vaikais paprašė: ,,Mama, būk mano auklėtoja grupėje". Tada pamąsčiau, jei nori mano dukra, tai gal įdomu būtų ir kitiems vaikams pabūti kartu su savo tėveliais.
        Projekto tikslai: supažindinti tėvus su vaiko dienos ritmu darželyje; ugdymo(si) turiniu ir veikla; stebėti savo ir kitus vaikus; su vaiko socializacija tarp bendraamžių; parengti vaiką mokymuisi mokykloje; išmokti partnerystė su įstaigos darbuotojais; atskleisti tėvų gebėjimus ir perteikti jų patirtį vaikams.
       Dauguma tėvų kruopščiai ruošiasi susitikimui su vaikais: organizuoja  muzikinius ir didaktinius žaidimus, dailės užsiėmimus, kūno kultūros valandėles,  supažindina su savo profesijomis, organizuoja parodas ir renginius, kuriuose patys būna pasakų personažais. Sunkiausia būna toms mamoms, kurios mano, kad darželyje užteks tik stebėti savo vaikus.
       Kaupdama tėvų pageidavimus ir pasiūlymus, į juos atsižvelgdama, skatinu tėvus stebėti grupės, darželio gyvenimą. Po šių veiklų iš tėvelių sulaukiu padėkos už tai, kad turėjo galimybę, kartu su pedagogais, pabūti su vaiku, pažinti jo gyvenimą darželyje.
     Tėveliai, dalindamiesi gerąja patirtimi, suvokia, kad visapusiškas auklėjimas prasideda šeimoje. Geranoriškas tėvų, vaikų ir pedagogų bendradarbiavimas suteikia galimybę visapusiškai ugdyti vaiko asmenybę. Tėvų dalyvavimas partnerystės projekte svarbus, kadangi jie gali daugiau sužinoti apie vaiko elgesį, ugdymąsi ir pasiekimus. Dažnai toks artimas vaikų-tėvų ryšys ugdymo procese baigiasi tuo, kad tėvams darosi smalsu, kaip vaikas jaučiasi atlikdamas vieną ar kitą užduotį. Jie ir vėliau ateina pasisemti patirties, kaip padėti vaikui ugdytis, pasirengti mokytis mokykloje. Arba tiesiog prašosi leisti pabūti grupėje, pasimokyti kaip pedagogas bendrauja, ugdo vaiką. ,,Ar galėsiu ateiti dar, nes pamačiau, kad mano vaikas labai judrus, nesilaikantis grupės taisyklių. Noriu pasimokyti iš jūsų bendravimo patirties". Tėvai sužino pedagoginio darbo specifiką, gali tęsti kryptingą ugdymą namuose.
       Po apsilankymo grupėje žino, kad vaikus palieka saugiai, patikėdami ir pasitikėdami. Tėvai nuolat baiminasi, kad  dėl savo vaikų daro per mažai ir galėtų padaryti daugiau. Bet iš tikrųjų jie daro daugiau nei jiems atrodo, pamiršdami, kad vaikas gali daug ką padaryti pats. Vaikų raidą ir ugdymą - nelengva suderinti, todėl nenuostabu, kad jaučiamas nuolatinis jaudulys dėl to, kaip juos ugdome mes, auklėtojai.
       Stengiuosi už aktyvų dalyvavimą projekte tėvams atlyginti pagyrimu, padėka, pačios pagamintais rankdarbiais, įvairiais siurprizais, bei bendruomenėje pareikštais komplimentais.
       Vaikai matydami glaudų tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą, jaučiasi saugesni, labiau pasitiki savimi, didėja motyvacija įvairioms veikloms (ypač kai auklėtoja - jo mama ar tėtis. Šiemet pageidavimų sulaukėme ir iš keletos močiučių, kurios nori pabūti auklėtoja darželyje).
       Nieko nėra maloniau, kaip matyti laimingas, žibančias vaiko akeles, besišypsančius ir dėkingus tėvų veidus. Ir kai metų  pabaigoje reflektuojame apie praėjusius renginius, projektas ,,Auklėtojas dviems valandoms"- įvertinamas teigiamai. Manau, tai tikrai naudinga visiems.
      Galvoju, geriausia, ką gali tėvai - kalbėtis su vaikais, jiems skaityti, žaisti su jais. Tiesiog būti šalia. Labiausiai vaikams reikia tėvų - daugiau nei kompiuterių ar naujo telefono.
       Labai svarbu, kad įstaiga suteiktų tėvams saugumo ir pasitikėjimo jausmą, jog darželyje jų vaikas saugus visomis prasmėmis. Jame skatindamas bendruomeniškumas, tapdama traukos vieta visai šeimai. Mano darželis atlieka svarbiausią vaidmenį sėkmingos vaiko socializacijos  ir ugdymo procese. Būkime šalia, būkime kartu, būkime su vaiku dėl visų mūsų ateities.

Mažeikių m. l\d "Delfinas" PU  "Kiškučių"gr.
pedagogė, auklėtoja metodininkė Birutė Stonkuvienė


P S
Tėvų refleksija
,,Aš maniau atvedu, o vaikas pats čia žaidžia, tad apsupta būrio vaikų jaučiausi pasimetusi.Džiaugiuosi, kad mūsų auklėtoja tokia šauni ir išradinga,sumaniusi tokį puikų eksperimentą." (Živilės mama 1999 m.)
,, Kitąmet šį sumanymą būtinai reikės pakartoti. Aš būsiu labiau pasirengusi..."(Ermilijaus mama 1999 m.)
,,Man buvo įdomu, šį trumpą laiką praleisti su vaikais darželyje. Manau, jiems patiko taip pat. Dėkoju auklėtojai, už suteiktą galimybę ir gerą idėją. (Nedos tėvelis Šarūnas 2000 m.)
,,Aš manydavau, kad mažai dėmesio skiriate mano vaikui, tačiau dabar matau, kad sunku vien manąjį matyti, nes vaikų yra daug." (Barboros mamytė 2001m.)
,,Kaip sunku visus aprengti į lauką... Vos nusisukau, o jie jau konfliktuoja..." ( Juliuko mamytė 2005 m.)
Manau, kad pabuvus su vaikais grupėje, darželyje, galima suprasti, koks sunkus darbas būti auklėtoja, visas dėmesys sutelktas vaikams, didelė atsakomybė ir meilė. Tiesą pasakius, net neįsivaizdavau, ką reiškia būti vienai ( su auklyte) ir su septyniolika vaikų" (Diana Deimantės mama 2005 m.)
,,...O kaip jie moka rankytes plauti-tvarkingai nesitaškydami. Smulkmena, bet ir rankytės švarios ir drabužėliai sausi. Visų dviejų valandėlių metu tik ir pagalvoji, va net tą moka ir kitką, kur namie gal net nepastebim arba tiesiog padarom už mažuosius... Naująsias auklėtojas šaukė ne vardu, o pačiu gražiausiu žodžiu-mama ir švelniai apkabino rankutėmis... " (Auksės mama 2009 m)
,,...Labai patiko pabūti darželyje ir susipažinti su vaikučiais. Džiaugiuosi, kad atėjau nes įgijau žinių, įkvėpimo ir pasisėmiau daug teigiamos energijos.' (Godos mama 2009 m.)
,,...Ar galėsiu ateiti dar, nes pamačiau, kad mano vaikas labai judrus, nesilaiko grupės taisyklių. Noriu pasimokyti, kaip Jūs dirbate..." (Ginto mama 2010 m.)
.. Ir kaip  jos viską suspėja-toks vienos knygos pavadinimas...Pagaliau lauke. Valio-lengviausia dalis. Vaikai susikibę už rankyčių, gražiai žingsniuoja. Tik eik ir žiūrėk, kas gali būti lengviau?  Tiesa tokia idilė truko tik kelias minutes. Pasirodo, ne taip viskas paprasta. Kol dairausi aplinkui, vienas vaikas prisijungia prie kitos grupės, kitas bando įveikti tvorą, trečias jau akmenį laiko kumštelyje.... Grįžus namo dar ilgai galvoje skamba vaikiški balseliai, jaučiuosi pavargusi ir išsekusi, nors praleidau tik dvi valandas dukrelės grupėje. Taigi dar kartą savęs klausiu: ir kaip Jos viską spėja?"( Su didžiule pagarba Jūsų atsidavimui, kantrybei ir pasiaukojimui. Aurelijos mamytė 2011 m.)
,,Pamokėlės metu giliau pažinau savo dukros draugus, tiesiog daug pamačiau ir susipažinau. Man tai labai patiko, nes pati galėjau pajausti kolektyvo atmosferą, pamatyti savo dukrą eilinės dienos metu, jos bendradarbiavimą su draugais, elgesį. Projektas tikrai naudingas ir efektyvus. Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas itin svarbus vaikui." ( Rugilės mama 2012 m.)
,, ...Man atrodo, kad šis projektas reikalingas ne tik mūsų vaikams, bet ir tėveliams. Juk šiais laikais visi skuba ir savo vaikams skiria mažai dėmesio...Aš pati buvau ,,Dviejų valandų auklėtoja" ir patikėkit ne taip jau lengva, kaip atrodo. Todėl dėkoju auklėtojai Birutei, kuri sugalvojo labai įdomų, reikalingą ir visiems naudingą projektą. (Ados mama 2012 m.)
,,...Visiems tėveliams patarčiau pabūti auklėtoju, kad paskui galėtų įsivaizduoti kaip viskas vyksta šiuolaikiniame darželyje. Šiuo projektu tėvams leidžiama geriau pažinti vaiką kitoje aplinkoje. Aš džiaugiuosi, kad man tokia galimybė pasitaikė nors kartą gyvenime ir esu be galo dėkinga auklėtojai už suteiktą galimybę tapti ,,auklėtoja dviem valandoms" ( Eimantės mama 2012 m.)
,,Panorau ir aš artimiau susipažinai su dukrytės grupe, aplinka kurioje praleidžia visą dieną.. Tuo pačiu supažindinau vaikus su savo profesija, darėm rudenines puokšteles, kurias vaikai padovanojo visoms darželio pedagogėms. Tėvams irgi į naudą juk nesu girdėjusi, kad pasitaikytų tokia proga būti darželyje  auklėtoju. Aš pastebėjau, kad auklėtojos darbas yra vertas pagarbos, nes nelengva susitvarkyti, sudominti dvidešimt vaikų...Dar dėl savo vaiko verta sudalyvauti šiame projekte, nes vaikas tiesiog ,,spinduliuoja" matydamas savo mamą ar tėtį..." (Deimantės mama Vaida, 2013 m.)
,,...Projekto dalyviai, tame tarpe ir aš, tegiamai vertina tokios veiklos reikalingumą ir naudą tėvams, kurie rūpinasi vaikų auklėjimu ir ugdymu. Galiu tai teigti, nes jau antra dukra lanko  auklėtojos Birutės grupę,  ir kas kart vis dalyvauju šiame projekte. Šiemet norėtų ir močiutė pabūti auklėtoja darželyje.." (Auksės mama Jurgita 2013 m.).
Direktorės pavaduotojos ugdymui Ievos Rimkienės pamąstymai apie projekto ,,Auklėtojas dviem valandoms" sklaidą.
       Šiais mokslo metais tęsiamas (,,Kiškučių" priešmokyklinio ugdymo grupėje) įdomus ir patrauklus, labai reikalingas darželiui ir šeimai projektas ,,Auklėtojas dviem valandoms". Susitariama, suderinama pagal tėvų profesinius gebėjimus ar individualius pomėgius ir poreikius, kaip aktyviau dalyvauti PU grupės ugdymosi procese. Pedagogė kviečia tėvus atvykti į grupę ir pagyventi joje porą valandų, susipažinti su vaiko ugdymosi pažanga, pasiekimais ir problemomis natūralioje grupės aplinkoje. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Birutė tėvams pataria, pamoko, pateikia individualizuoto ugdymo šeimoje privalomus, ,,kalbinti, ugdytis ir žaisti su vaiku".
       Ji nuolat prisideda idėjomis, projektais prie darželio įvaizdžio kūrimo, dalyvavimu darželio akcijose, renginiuose, asmeniškai pasiaukodama tęsia šį projektą. Birutė inovatyviai dirba PU pedagoge, yra iniciatorė, idėjų brandintoja ir darbų organizatorė. 
       Gerai, kad gebame pritraukti tėvus į tokio pobūdžio projektus, dalyvauti juose, išradingai, kūrybiškai atsiskleisti savo vaikams. Tėvų dalyvavimas projekte didelė patirtis ir galimybė įsivertinti auklėtojui savąsias kompetencijas. Abipusiai  naudingas atvirumas - palyginti darbuotojų kompetencijas, kūrybinius gebėjimus ir tarpusavio dermę, pedagogams įvertinti tėvų norą ir susidomėjimą tuo, kas vyksta ,,Delfino" ,,Kiškučių" grupėje. Tėvams vaikas - unikali individualybė, turintis savo poreikius, interesus, noras matyti juos laisvus, laimingus, gražiai bendraujančius.
Linkime tolimesnės patirties ir sklaidos auklėtojai Birutei Stonkuvienei ,,kūrybingas pedagogas - kūrybingas vaikas."


--------------------------------------------------------------------------

Delfiniečiai  mokosi būti atsakingais

Vėlokai atėjusi žiema priminė, kad reikia pagalbos paukšteliams ir miško gyvūnams. Laiku pasirūpinome įkasti lesyklėles į žemę, sutvirtinti ir paremontuoti senas, kabančias prie langų. Svarbiausia, kad jose netrūktų lesalo. Jo paukšteliai dabar laukia kiekvieną rytą. Manome, kad  kuo įvairesnio pabersime lesalo, tuo daugiau skirtingų rūšių pamatysime paukščių.
Savo akciją ,,Šalta nosis - karšta širdis" atnaujinome ir tęsiame. Šiemet ypač nuosekliai ruošėmės žiemai: kvietėme darželio bendruomenę bei visus, norinčius prisidėti. Auklėtojos su ugdytiniais  skaitė enciklopedijose, aptarė, kokių maistingų medžiagų, stiprinančių  gyvūnų organizmą gaus iš daržovių ir vaisių sėklų. Pavasario pagrindinės mokyklos ekologų būrelis (vadovė Vida Juodeikienė) aktyviai dalyvauja mūsų ilgalaikėje gerumo akcijoje. Jie nudžiugino mus mokinių tėvų pagamintomis lesyklėlėmis.
Darželinukai su auklėtojomis rinko medžių ir krūmų vaisius bei sėklas, jas rūšiavo ir džiovino. Surinkome mūsų darželio teritorijoje augančių gudobelių ir aronijų uogų net 5 kilogramus. Paruošėme kalėdinę dovaną paukšteliams: pridžiovinome obuolių, nelukštentų saulėgrąžų ir moliūgų sėklų, gaminome kankorėžių su taukais ir sėklomis skanėstą.
Edukacinėje veikloje vaikai kuria ir papildo elgesio gamtoje taisykles ir mokosi jų laikytis. ,,Nykštukų" grupės  ugdytiniai, sugrėbę teritorijoje nukritusius lapus, ,,paklojo patalėlius" darželio sliekyne žiemojantiems Kalifornijos sliekams.
     Vaikus aktyvina  ir sudomina netradiciniai metodai: rudeniniai darbai darželio ekologiniame ,,Boružėlių takelyje." ,,Bitučių" (4-5 metų) grupės bendruomenė - švarios aplinkos saugotojai ir mylėtojai. Tėvai aprūpino mažuosius darbininkus darbo įrankiais, padovanojo net ir tiems, kurių tėvai dar neturi ekologiško požiūrio į aplinką.
Jau tradicija tapo  organizuojama  pagalba šaltu metų laiku miško gyvūnams. Susitikimas su Stasiu Jagėla (Mažeikių Kapėnų girininkijos girininko pavaduotoju), Augustės seneliu, (,,Nykštukų" grupė) padėjo vaikams geriau pažinti miško gyvenimą. ,,Išmintingoji pelėda"  (auklėtoja Gitana Darginavičienė) skatino atsakyti į klausimus apie miško gyventojus ir pagalbą jiems nuo bado.  Patį žvarbiausią žiemos mėnesį vasarį Augustės senelis nuveš vaišių miško gyventojams nuo lopšelio-darželio ,,Delfinas"  bendruomenės.
Ypač šaltu ir snieguotu metų laiku gyvūnai patys nebegali susiieškoti  maisto, todėl delfiniečiai mokosi būti atsakingi, kad gyvūnėliai lengviau iškęstų baltąjį badą. Gelbėdami mažuosius miško draugus, vaikai mokosi būti atsakingais už turtingą aplinką ir jos išsaugojimą.

Informaciją parengė Mažeikių lopšelio-darželio ,,Delfinas" GMP komiteto narė Ieva Rimkienė

--------------------------------------------------------------------------

Sekantis >>