Mažeikių lopšelis-darželis
Mažeikių lopšelis-darželis

KONTAKTAI
UGDYMO PROGRAMOS

Mažeikių lopšelyje - darželyje ,,Delfinas" vaikai ugdomi pagal  Mažeikių lopšelio - darželio ,,Delfinas" ikimokyklinio ugdymo(si) programą (2012 m.), į kurią integruotos:

Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal Bendrąsias švietimo programas ir išsilavinimo standartus, kurie apibrėžia kompetencijas: socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir meninę.

Žaidimas - vaiko gyvenimas , mokymasis būti žmogumi. Žaisdamas vaikas atskleidžia visas savo galimybes ir gebėjimus.

Sveikatos stiprinimas ir saugojimas darželyje vyksta per vaiko savaiminį judėjimą, aktyvumą aplinkoje, žaidimus, pasivaikščiojimus, kūno kultūros valandėles ir kt. Veiklos metu, mokoma pačius vaikus rūpintis savo saugumu ( socialiniu, psichologiniu, fiziniu).

Gamtos pažinimas, gamtosauga. Vaikai bendraudami su gamta, tyrinėdami, atskleisdami gamtos paslaptis, spręsdami problemas, semiasi grožio, gėrio, doros ir meilės, įgyja pirmuosius darbo pradmenis.

Meninė veikla  darželyje padeda žengti vaikui pirmuosius žingsnius į meno pasaulį, įprasminti save. Darželio veikla plėtojama, palaikant senas ir nuolat kuriant naujas tradicijas.

Programos
Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa ,,Zipio draugai" (2008 m.)


VYKDOMI PROJEKTAI  2010 - 2011 - 2012 M.

Projektas GMP ,,Išvalykime pasaulį" (akcija ,,Mažiau šiukšlių" 2011 m. rugsėjo - gruodžio mėn. 1286,96 Lt.)
Ilgalaikis projektas ,,Kiškučių" grupės projektas ,,Auklėtoja dviems valandoms"
Ilgalaikis projektas ,,Mažieji gamtos sergėtojai" (miesto erdvių tvarkymui)
Ilgalaikis projektas, skirtas Žemės dienai pažymėti (kasmet kovo - balandžio mėn.)
Ilgalaikis projektas su Mažeikių policijos komisariatu ,,Saugus ir sveikas vaikas"
Ilgalaikis projektas. Bendradarbiavimas su mokykla ,,Sveika, mokykla!"
Ilgalaikis projektas ,,Pozityvi tėvystė". (Šis Pozityvios tėvystės projektas yra finansuojamas Nyderlandų vyriausybės ir yra projekto "Vaiko teisių apsauga vietos lygmenyje Lietuvoje? tęsinys. Projekte bendradarbiauja Bendruomenių kaitos centras ir Paramos vaikams centras iš Lietuvos bei JSO iš Nyderlandų. "Būti tėvais - smagu!" savitarpio pagalbos grupių idėja ir Sėkmingos tėvystės programa yra pagrįsta olandiškų programų elementais.)
Mažeikių rajono Vaikų sveikatos ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigose veiklos programa 2011 - 2014 m.)
2009 - 2010 m. m. ,,Ančiukų" ir ,,Nykštukų" grupių ,,Aš įdomi ir nepaprasta būtybė" (800 Lt).
2010 - 2011 m. m. ,,Riešutėlių" ir ,,Saulučių" grupių ,,Judėjimas - džiaugsmas ir sveikata" (850 Lt)

Darželyje vykdomi projektai:
2011 - 2012 m. m. ,,Pelėdžiukų" grupės projektas  ,,Varom už Lietuvą".
2011 - 2012 m. m. ,,Pelėdžiukų" grupės projektas  ,,Suprašė pelėda didelę puotą".
2011 - 2012 m. m. ,,Ančiukų" PU grupė ,,Sveiko maisto piramidė - vaikui".
2011 - 2012 m. m. GMP projektas ,,Boružėlės diena".

Darželyje vykdomos akcijos:
Akcijos 2010 - 2011 - 2012 m. ,,Nepirkime vandens plastikiniuose buteliuose".
                                                   ,,Gelbėti gamtą nuo šiukšlių - ne gėda!"
                                                   ,,Popierių taupai - gerą darbą darai".
                                                   ,,Apie medį pagalvoki, prieš spausdindamas sustoki!"
                                                   ,,Užsikrėsk taupymo virusu!"
                                                   ,,Rask, vaikeli, man sparnuočiui menką trupinėlį!"
                                                   ,,Sutikime giesmininkus!"
Iniciatyvos fondas  (kolektyvinė mankšta) ,,Augsiu aktyvus 2011 m."

Konkursai:
Tarptautinis vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas ,,Sveikuolių sveikuoliai".
Tarptautinės vaikų ir jaunimo gamtosauginės akcijos piešinių konkursas ,,Aš noriu gyventi" (kasmet).
Sveikatą stiprinančių mokyklų ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų piešinių konkursas ,,Mano sveika šeima".
Respublikinis pleneras ,,Mažųjų širdelės dega krepšiniu" (2011 m.).
Dainų, muzikos ir šokių festivalis ,,Būk matomas" (Mažeikiuose).TRADICIJOS

Mažeikių lopšelio - darželio ,,Delfinas" tradicijos:
Apie įstaigą    I   Ką mes veikiame   I  Bendruomenė    I   Tėveliams    I    Naujienos   I   Galerija   I   Kontaktai
P. Cvirkos g. 40, LT-89233, Mažeikiai
Tel./fax. (8443)75450
El.paštas:  delfinas@meganet.lt
Finansinės ataskaitos    I   Biudžeto ataskaitos