Lopšelis-darželis ,,Delfinas" - tai namai, kuriuose kalbama ir susikalbama, kur dalijamasi ir tariamasi, kur rūpinamasi vieni kitais.


APIE ĮSTAIGĄ
Mažeikių lopšelis-darželis „Delfinas“ - Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsteigta 1987 metais.
Ją  lanko 192 vaikų.
Įstaiga dirba 12 valandų režimu nuo 6.30 iki 18.30 val.
Lopšelyje-darželyje dirba darnus 55 darbuotojų kolektyvas.


MISIJA
Nuolat mokytis teikti kvalifikuotą ugdymą vaikams, tobulinti žmogiškąsias vertybes.VIZIJA
Kurti atvirą, susitelkusią kaitai, besimokančią, draugišką bendruomenę.
Ieškoti sąsajų tarp sveikatos, ekologijos bei dvasinių vertybių.
Tobulinti šeimos ir darželio partnerystės ryšius.
Siekti optimizuoti ugdymą pagal naują darželio vaikų ugdymo programą.
Lavinti ir ugdyti individualius vaiko gebėjimus pagal kompetencijas.DARBUOTOJAI
Direktorė Laima Žiubikienė skatina kurti ir reikšti save, gerbti kitų nuomonę bei kitą žmogų, įsiklausyti ir suprasti.
Direktorės pavaduotoja ugdymui Ieva Rimkienė koordinuoja pedagoginio proceso vyksmą.
Vaikų sveikata , saugumu rūpinasi vyr.slaugytoja Liuda Ruzgienė,  ūkiniais klausimais ūkvedė Nijolė Žibikienė.
Vyr.buhalterė Vilija Bakanienė  rūpinasi finansine įstaigos būkle,vykdo finansinę apskaitą ir atskaitomybę.
Mažeikių lopšelis-darželis
Mažeikių lopšelis-darželis

KONTAKTAI
P. Cvirkos g. 40, LT-89233, Mažeikiai
Tel./fax. (8443)75450
El.paštas:  delfinas@meganet.lt
Apie įstaigą    I   Ką mes veikiame   I  Bendruomenė    I   Tėveliams    I    Naujienos   I   Galerija   I   Kontaktai
Finansinės ataskaitos    I   Biudžeto ataskaitos